PRIVACY

Algemene Verordening Gegevensbescherming CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van EU-verordening 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), met inachtneming van de verplichtingen opgelegd door de wetgever ter bescherming van de privacy, wenst u vooraf te informeren over zowel het gebruik van uw persoonlijke gegevens als uw rechten, door u het volgende te communiceren:

a) GEGEVENSBEHEERDER EN ANDERE VERANTWOORDELIJKE PARTIJEN. De gegevensbeheerder is CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL, CF 00624990032, gevestigd in Via Feriolo 25 28924 Verbania Fondotoce (VB) - VERBANIA – Italië; email: campingvillageisolinosrl@pec.it. De bijgewerkte lijst van alle verantwoordelijke partijen (data processors), met hun vakgebied, is: Gegevensbeheerder - CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL

b) VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS. Ongevoelige persoonsgegevens (identificatie, boekhouding, financieel, enz.) - Duur van de opslag: 10 jaar

c) DOEL, RECHTSGRONDSLAG EN VERPLICHTE OF OPTIONEEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS. Gegevens welke beschreven in punt b, verkregen per: telefoon/website/email/fax/post/beurzen. Hoofddoel: exploitatie van commerciële aanbiedingen, in- en uitchecken, assistentie ter plaatse en overige. Rechtsgrondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene deel uitmaakt of voor het uitvoeren van precontractuele handelingen, op verzoek van betrokkene.

d) ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden, zullen de gegevens openbaar worden gemaakt aan zowel het interne personeel (die hiervoor bevoegd is) als aan externe medewerkers (verantwoordelijk voor hun gegevensverwerking), waarvan een lijst beschikbaar is op het hoofdkantoor de gegevensbeheerder.

e) OVERDRACHT. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats van persoonlijke informatie aan ontvangers buiten de Europese Unie. Verzamelde gegevens via de website worden niet openbaar gemaakt of gecommuniceerd met anderen en zullen tevens nooit worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering van Malù srl van Camping Continental Village in Verbania aan het Lago di Mergozzo en Hotel Residence Zust in Verbania, met als enig doel een beschikbaarheidsaanvraag.

f) GEGEVENSBEHOUD. Alle persoonsgegevens worden op een rechtmatige, eerlijke, relevante en proportionele manier verwerkt en alleen op wijze, elektronisch en telematisch inbegrepen, strikt noodzakelijk om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. In ieder geval zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de aangegeven doelen. Persoonsgegevens die niet behouden hoeven te worden of waarvoor geen wettige behoudstermijn geldt, met betrekking tot genoemde doeleinden, worden verwijderd of geanonimiseerd. Benadrukt dient te worden, dat de informatiesystemen welke gebruikt worden voor het verzamelen en beheren van gegevens, oorspronkelijk al geconfigureerd zijn om het gebruik van gegevens te minimaliseren.

g) UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS. De betrokkene wordt eraan herinnerd te allen tijden het recht te hebben op toegang tot de gegevens die hem/haar betreffen. Het formele verzoek hiertoe dient u rechtstreeks te richten aan de hiervoor aangewezen, verantwoordelijke gegevensbeheer, gebruikmakend van onderstaande contactgegevens. Gegevensbeheerder - CAMPING VILLAGE ISOLINO SRL – Via per Feriolo 25 28924 Verbania Fondotoce (VB) email: campingvillageisolinosrl@pec.it Tel – 0039 0323496080 Op dezelfde manier kunt u met betrekking tot de gegevens in kwestie de volgende rechten uitoefenen: informatie opvragen, toegang tot de gegevens, wijzigen van gegevens, verwijderen van gegevens, beperken van gegevensverwerking, klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens en intrekken van toestemming.

Eventuele intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan.

GRATIS Wi-Fi

OOK BIJ HET ZWEMBAD!

BUITENZWEMBAD

04.05-15.09.2024

GRATIS PARKEREN

Ook voor extra auto`s!

TOEGANG TOT DE CAMPINGS

Isolino & Continental